eKonsultasjon

e-Konsultasjon

bankID

• Om legekontoret har tatt i bruk BankID så vil alle EP-Konsultasjon meldinger tilfredsstille sikkerhetsnivå 4 for taksten 2ae. Kun pasienter som logger seg på med BankID vil få mulighet til å sende eKonsultasjon meldinger. Merk at merknad B9 i taksthefte beskriver flere betingelser for bruk av taksten.

• Om legekontoret ikke har tatt i bruk BankID så vil ingen EP-Konsultasjon meldinger støtte taksten 2ae.

Bruker du CGM Allmenn EPJ så kan du bestille BankID. Ta kontakt med Salg avdelingen.

Bedre tilgjengelighet og mindre forstyrrelser!

Med eKonsultasjon kan pasientene stille enkle helserelaterte spørsmål og få svar via ePortal. Det er tidsbesparende og praktisk for både legekontoret og pasienten!

Pasientene har ofte mange korte spørsmål som ikke krever et besøk til legen, eller de trenger bare svar på en prøve.

Med eKonsultasjon kan pasienten skrive meldinger til klinikken og legen kan svare når det passer best for seg. Meldingene krypteres og sendes på sikker måte i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren.

Når er e-Konsultasjon nyttig?

• Enkle spørsmål om kjente sykdommer

• Enkle spørsmål om medisinering

• Enkle spørsmål om reisevaksine

eKonsultasjon skal ikke brukes til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner må pasienten ta kontakt med legekontoret for en ordinær konsultasjon.

Hvordan fungerer eKonsultasjon

Pasienten kan skrive meldinger til fastlegen dersom klinikken har gitt pasientene tilgang. Antall ord i meldingene er begrenset til 500 per melding.

Hver enkelt lege får en oversikt over innkommende meldinger i sin Innboks. Legen kan også lage maler med forhåndsdefinerte svar til bruk der det er aktuelt, raskt og enkelt. Når legen sender sitt svar via WinMed og ePortal, blir pasienten automatisk varslet via e-post eller SMS. Meldingen lagres automatisk i korrespondanseloggen og kan meget enkelt journalføres i pasientens journal.