Timebestilling

Timebestilling

Her kan pasienten se ledige timer hos den aktuelle legen og bestille time. Timeboken som vises via portalen er alltid oppdatert med legens timebok i WinMed – uten tidsforsinkelse og mulighet for dobbelbooking. Man kan skille på ulike typer konsultasjonstyper, slik som vanlig konsultasjon, kontroll, ø-hjelp osv.

Mindre ventetid på telefonen og forbedret tilgjengelighet!
Med timebestilling via ePortal blir det færre henvendelser på telefon. Pasientene kan gå direkte til legekontorets hjemmeside eller søke opp legekontoret på www.besøklegen.no og bestille time.

Legekontoret blir mer tilgjengelig for pasientene da de ikke trenger å henvende seg på telefon i kontortiden. Med ePortal kan pasientene gjøre sin timebestilling når som helst!

Tidsbesparende for både lege og pasienten!
Timeboken som pasienten ser i ePortal, viser kun de timene legen har gjort tilgjengelig for bestilling på nett. Den vil til enhver tid være oppdatert mot legens timebok, som sikrer rask og brukervennlig timebestilling for pasienten. Dobbeltregistreringer kan i praksis ikke skje.

Man har mulighet til å velge mellom to innstillinger på bekreftelse til pasienten ved elektronisk timebestilling:

1. Pasientens bestilling må godkjennes av legekontoret (gjelder ikke WinMed2):
Når timen er godkjent genereres det automatisk en bekreftelse på timen til pasienten. Hvis bestillingen ikke aksepteres av legekontoret kan de ansatte avslå bestillingen og det vil automatisk bli sendt en melding som ber pasienten om å kontakte legekontoret på telefon.
2. Pasientens timebestilling godkjennes automatisk.

Systemet genererer umiddelbart en bekreftelse på timen som sendes via e-post til pasienten.